Foto: handen tasten samen aan de uitsnede van het beeld Amphitrite in het kunstwerk Verzonken tafel van Marjet Wessels Boer.

stichtingen

achter Oogcontact Amsterdam

Lettergrootte veranderen-+=

Oogcontact Amsterdam is onderdeel van Stichting Blinden-Penning en Stichting tot Werkverschaffing aan Hulpbehoevende Blinden.

In 1865 werd in Amsterdam onder de naam Stichting tot Werkverschaffing aan Hulpbehoevende Blinden een blindenwerkplaats opgericht. Deze werkplaats heeft meer dan honderd jaar bestaan. Vanuit dit particuliere initiatief is in 1915 Stichting Blinden-Penning voortgekomen. Waar Stichting Blinden-Penning in de begin jaren verantwoordelijk was voor inzamelen van financiële middelen om de werkplaats draaiende te houden is de stichting de laatste drie decennia vooral actief geweest als activiteitencentrum voor volwassenen met een visuele beperking in Amsterdam. Daarnaast is Stichting Blinden-Penning één van de fondsen voor blinden en slechtzienden in Nederland. Beter passend bij de huidige tijd en werkzaamheden wordt sinds 2023 voor al onze cliëntgerichte activiteiten de naam Oogcontact Amsterdam gebruikt. Stichting Blinden-Penning en Stichting tot Werkverschaffing hebben een bestuur en drie medewerkers.

Bestuur

Het bestuur van Stichting Blinden-Penning is tevens het bestuur van Stichting tot Werkverschaffing aan Hulpbehoevende Blinden:

  • Drs Arthur van Eden
  • Mr Mathilda van der Goes-Doeksen, secretaris
  • Drs Marina Marinkovic, oogarts
  • Mr Stefan Molenaar, voorzitter
  • Drs Eduard Schölvinck, penningmeester

Een overzicht van (neven)functies van de bestuursleden is beschikbaar.

Afbeelding: historische affiche ten behoeve van de collecte van Vereniging Blinden-Penning op 16 november. Op het affiche vist een hand een muntje uit de zak van een colbert om deze in de collectebus te doen. Hieronder staat in een kader de tekst: Wie, vrijwel blut gecollecteerd, nog net een dubbeltje kan vinden, ziet toe, dat hij dit niet verteert, maar in de bus doet voor de blinden!
Afbeelding: historische foto van handkar met producten die in de voormalige werkplaats van Stichting tot Werkverschaffing aan Hulpbehoevende werden gemaakt en die in Amsterdam aan de deur werden verkocht.

Medewerkers

Het team van Oogcontact Amsterdam bestaat uit:

  • Monique Pijl (bureaumanager)
  • Irma Schwalbach (directeur en maatschappelijk werkende)
  • Mieke Speelman (activiteitenbegeleider).

Zij worden bij de verschillende activiteiten ondersteund door een vaste groep vrijwilligers en een aantal freelance medewerkers.

Foto: medewerkers Oogcontact: Mieke (midden), Monique (rechts) en Irma (links). Staan lachend voor de deur van het activiteitencentrum.

Verantwoording

Stichting Blinden-Penning beschikt niet over een eigen vermogen. Alle kosten die Blinden-Penning maakt worden gedekt door de Stichting tot Werkverschaffing aan Hulpbehoevende Blinden.

De inkomsten van beide stichtingen bestaan uit donaties, giften, legaten en erfstellingen. De stichtingen komen graag in aanmerking voor legaten, maar zijn geen actief wervende instellingen.

Stichting Blinden-Penning en Stichting tot Werkverschaffing aan Hulpbehoevende Blinden zijn door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en volgen de richtlijnen van de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN). Jaarlijks leggen de stichtingen hun jaarrekening ter goedkeuring voor aan een accountant.

De volgende documenten zijn hier beschikbaar:

2022

2021

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Stichting Blinden-Penning heeft in het kader van Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een privacyreglement vastgesteld. Hier kunt u lezen op welke wijze Stichting Blinden-Penning omgaat met persoonsgegevens en privacy: Privacyreglement Blinden-Penning.

Oogcontact Amsterdam > Stichtingen