Foto: deelneemster koken en bakken rijgt samen met culinair activiteitenbegeleider Ed stukjes kip aan satéstokje. Naast hen handen van andere deelnemer die paksoi snijden.

ACTIVITEITENCENTRUM

voor mensen met een visuele beperking

Lettergrootte veranderen-+=

Algemeen

Oogcontact Amsterdam heeft in gebouw ‘The Whale’ in het Oostelijk Havengebied een gezellig activiteitencentrum. Hier nemen mensen met een visuele beperking uit Amsterdam en de regio wekelijks deel aan verschillende groepsactiviteiten. Sociaal contact, ontspanning en plezier hebben in wat je doet, staat hierbij voorop. Aangezien oogproblemen heel divers zijn en ieder mens hier weer anders mee omgaat, zijn de activiteiten zoveel mogelijk aangepast aan de individuele wensen en behoeften van de verschillende bezoekers. Zelfstandig waar het kan, met een helpende hand waar nodig.
Groepsvervoer van en naar de activiteiten kan voor Amsterdammers onder voorwaarden door Oogcontact Amsterdam worden geregeld.

Volwassenen met een visuele beperking kunnen deelnemen aan de volgende activiteiten:

Naast bovengenoemde activiteiten organiseert Oogcontact Amsterdam voor haar cliënten ook zo nu en dan stadswandelingen in het Oostelijk Havengebied en toegankelijke culturele uitstapjes naar bijvoorbeeld musea en theater. Bovendien kunnen deelnemers aan de activiteiten bij Oogcontact Amsterdam terecht voor maatschappelijk werk.

Aanmelden en contact

Mocht u interesse hebben in onze activiteiten dan kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers op telefoonnummer 020 – 470 36 44. U kunt ons ook per mail bereiken: info@oogcontactamsterdam.nl.

Na aanmelding wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Mensen met een visuele beperking die in Amsterdam wonen kunnen thuis bezocht worden. Geïnteresseerden uit de regio worden voor een gesprek uitgenodigd in het activiteitencentrum.

Foto: begeleidster Irma staat lachend in deuropening van het activiteitencentrum om  de deelnemers aan de activiteiten welkom te heten.

Doelgroep

De recreatieve activiteiten die Oogcontact Amsterdam organiseert zijn gericht op volwassenen met een visuele beperking uit Amsterdam en de regio. Het gaat dan vooral om volwassenen die bijvoorbeeld vanwege hun toenemende visuele beperking moeite hebben om nog deel te nemen aan activiteiten in hun eigen wijk of buurt. Gezien de samenstelling van onze groepen kunnen wij mensen met een visuele beperking die meer gespecialiseerde zorg nodig hebben (bijvoorbeeld mensen met een visuele- en verstandelijke beperking of mensen met een visuele beperking en gedrags- of verslavingsproblemen) helaas geen plek bij onze activiteiten bieden.

Alle activiteiten vinden plaats vanuit het activiteitencentrum Oogcontact Amsterdam aan het Baron G.A. Tindalplein 1 in Amsterdam. Het centrum is wat betreft de inrichting aangepast aan de wensen en behoeften van mensen met een visuele beperking. Zo is alles in het gebouw gelijkvloers, is er gebruik gemaakt van contrasterende kleuren en worden looproutes vrijgehouden van obstakels. Verder zijn bij alle activiteiten medewerkers van Oogcontact Amsterdam aanwezig die waar nodig zorgen voor begeleiding en ondersteuning.

De deelnemers aan de verschillende activiteiten vormen met elkaar een zeer gemêleerde doelgroep, zowel wat betreft leeftijd, visuele beperking als interesse. Een ding hebben de deelnemers echter met elkaar gemeen en dat is dat zij allemaal behoefte hebben aan groepsactiviteiten met anderen die ook niet of niet goed zien. Het met elkaar iets ondernemen, gezelligheid en sociale contacten waarbij de visuele beperking nu eens regel is en geen uitzondering, is voor hen heel belangrijk.

Vervoer

Om zoveel mogelijk drempels weg te nemen zorgt Oogcontact Amsterdam voor groepsvervoer van en naar de activiteiten. Dit geldt echter alleen voor mensen met een visuele beperking die in Amsterdam wonen. Deelnemers van buiten Amsterdam dienen zelf voor vervoer te zorgen. Een andere voorwaarde om gebruik te kunnen maken van het groepsvervoer is dat iemand in staat moet zijn om zelfstandig naar de voordeur of centrale entree van flat of appartementencomplex te komen.

Kosten

De deelname aan de meeste activiteiten is gratis. Alleen bij culturele uitstapjes, creatief en de kook- en bakactiviteit wordt een financiële bijdrage gevraagd.

Foto: samen gearmd wandelen tegen de wind in op de Oostelijke Handelskade. Deelnemers wandelactiviteit maken behalve van de arm van hun begeleidsters ook gebruik van hun taststok.

Oogcontact Amsterdam > Activiteiten