Foto: bovenaanzicht wandelgroep op de Schaeferbrug. Harde wind en ongelijke treden maken het beklimmen best  lastig als je niet kunt zien.

fonds voor instellingen en organisaties

van Oogcontact Amsterdam

Lettergrootte veranderen-+=
Als fonds stelt Oogcontact Amsterdam financiële middelen beschikbaar aan instellingen en organisaties voor of van mensen met een visuele beperking, gevestigd in Nederland.

Wat zijn de criteria voor financiële ondersteuning aan organisaties en instellingen?

De criteria die hieronder staan zijn richtinggevend voor het bestuur met als achterliggende gedachte dat Oogcontact Amsterdam er wil zijn voor die organisaties die zich rechtstreeks inzetten voor mensen met een visuele beperking. In de regel wordt niet bijgedragen aan exploitatiekosten van organisaties en aan zaken die reeds (grotendeels) zijn aangeschaft, uitgevoerd en betaald.

Inhoudelijk

Graag ontvangen wij een duidelijke omschreven projectplan met het doel van de organisatie, de aanleiding en motivatie van het aangevraagde. Aanbevelingen van betrokkenen worden op prijs gesteld evenals een opgave van andere fondsen waarbij de aanvraag is ingediend.

Financieel

Het is een taak van het bestuur van Oogcontact Amsterdam om zo verantwoord mogelijk met haar financiële middelen om te gaan. Daarom vragen wij ook gegevens omtrent de financiële situatie van de organisatie zoals:

  • Het meest recente jaarverslag – met balans en winst- en verliesrekening
  • Een begroting met daarin ook de eventuele eigen bijdrage van deelnemers en de (gevraagde) bijdragen van andere fondsen
  • Indien van toepassing één of (liefst) meerdere offertes.

Als u zelf vermoedt dat de financiële situatie van uw organisatie voor Oogcontact Amsterdam een afwijzingsgrond kan zijn, gaat u dan uitvoerig in op uw motieven voor de aanvraag.

Wanneer krijgt u reactie?

Oogcontact Amsterdam streeft er naar om aanvragen (< € 5.000) binnen zes weken te behandelen. Grote of bijzondere aanvragen kunnen drie à vier maanden in beslag nemen. Het eerste antwoord zal niet altijd een definitieve toewijzing of afwijzing zijn. De totale afhandeling kan langere tijd in beslag nemen, bijvoorbeeld als wij nadere informatie wensen.

Oogcontact Amsterdam > Fonds > Fonds voor instellingen en organisaties