OOGCONTACT AMSTERDAM

Activiteiten en fonds voor mensen met een visuele beperking

Lettergrootte veranderen-+=

Activiteitencentrum

Oogcontact Amsterdam heeft in gebouw ‘The Whale’ in het Oostelijk Havengebied een gezellig activiteitencentrum. Hier kunnen mensen met een visuele beperking uit Amsterdam en de regio wekelijks deelnemen aan verschillende groepsactiviteiten en met elkaar in contact komen. De activiteiten zijn zoveel mogelijk aangepast aan de individuele wensen en behoeften van de blinde en slechtziende bezoekers. Vervoer van en naar de activiteiten kan onder voorwaarden door Oogcontact Amsterdam worden geregeld.

> Meer over het activiteitenprogramma van Oogcontact Amsterdam…

Fonds

Als fonds stelt Oogcontact Amsterdam financiële middelen beschikbaar aan:

  • Instellingen/Organisaties voor of van mensen met een visuele beperking, gevestigd in Nederland
  • Particulieren met een visuele beperking, woonachtig in de regio Amsterdam
  • Oogheelkundig wetenschappelijk onderzoek
  • Buitenlandse projecten in ontwikkelingslanden van in Nederland gevestigde organisaties.

> Meer over het fonds van Oogcontact Amsterdam…

Oogcontact Amsterdam is onderdeel van Stichting Blinden-Penning en Stichting tot Werkverschaffing aan Hulpbehoevende Blinden

In 1865 werd in Amsterdam onder de naam Stichting tot Werkverschaffing aan Hulpbehoevende Blinden een blindenwerkplaats opgericht. Deze werkplaats heeft meer dan honderd jaar bestaan. Vanuit dit particuliere initiatief is in 1915 Stichting Blinden-Penning voortgekomen. De laatste drie decennia is Blinden-Penning vooral actief geweest als fonds en activiteitencentrum voor volwassenen met een visuele beperking in Amsterdam. Beter passend bij de huidige tijd en werkzaamheden wordt sinds november 2023 voor al onze cliëntgerichte activiteiten de naam Oogcontact Amsterdam gebruikt.

> Meer over Oogcontact Amsterdam en de stichtingen…

Foto: op de voorgrond blindengeleidehond die recht in de camera kijkt, op de achtergrond vaag bezoeker activiteitencentrum zittend aan tafel met in zijn hand een taststok. Hij wacht op het vervoer.

Oogcontact Amsterdam

(onderdeel van Stichting Blinden-Penning en Stichting tot Werkverschaffing aan Hulpbehoevende Blinden)

Baron G.A. Tindalplein 1
1019 TW Amsterdam

Telefoon: 020 - 470 36 44

Contact en bezoek